Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

πίνακας- εργο τέχνης

                                  ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ (ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ)
p (piano) = σιγά
pp (pianissimo) = πολύ σιγά
ppp ( -''-) = πάρα πολύ σιγά
f (forte) = δυνατά
ff (fortissimo) = πολύ δυνατά
fff ( -''- ) = πάρα πολύ δυνατά
cresc (crescendo) = σταδιακή αύξηση έντασης
dim (diminuendo)/ decresc (decrescendo) = σταδιακή μείωση έντασης
mp (mezzo piano) = μέτρια σιγά
mf ( mezzo forte) = μέτρια δυνατά
sf (sforzando) =  απότομα δυνατά (συνήθως στιγμιαία,για λίγο)
sff ( -''- ) = απότομα πολύ δυνατά

                                       ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ
legato = δεμένα
staccato = κοφτά-χοροπηδηχτά
non legato = κοφτά-χωρισμένα-βαριά
marccato = τονισμένα
brizee / arpeggio = κυματιστά- διαδοχικά (αφορά συγχορδίες)
pizzicatto = τράβηγμα της χορδής με δάχτυλα κ' όχι δοξάρι ( αφορά την οικογένεια εγχόρδων,πνιχτό παίξιμο)
tenuto = κρατημένα

                                    ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
larghissimo = πάρα πολύ αργά
lento =αργά
largο =αργά - πλατιασμένα
larghetto = σχετικά αργά
adagio =αργά περπατιστά
andante = μέτρια αργά
moderato = μέτρια γρήγορα
allegretto = λίγο πιο γρήγορα απο moderato
allegro ma non tropo = γρήγορα συγκρατημένα
allegro moderato =  αρκετά γρήγορα
allegro =  γρήγορα 
presto = πολύ γρήγορα
prestissimo = πάρα πολύ γρήγορα
rit (ritenuto)/ rall ( rallentando)/ ritar ( ritartando) = σταδιακή μείωση tempo
acc ( accellerando ) /precipitando = σταδιακή αύξηση tempo
rubato = ελεύθερο tempo
stretto = απότομα πιο γρήγορα ( συνήθως στο finale ενός κομματιού)
a tempo = επαναφορά αρχικού tempo
stringendo= αύξηση tempο (τραβηχτά,τεντωμένα)

                             ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
poco = λίγο
poco a poco = λίγο λίγο
assai /molto = πολύ
alla / in modo = στο τάδε style-mood
piu = πιο
senza = χωρίς
quasi = σχεδόν
subito = απότομα
sostenuto = μουντά - βαθύς, κρυμμένος ήχος
con = με
mosso = κίνηση
meno = λιγότερο

                         OΡΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
grave = πένθιμα
vivace / vivo = ζωηρά
agitato = τσιμπιμένα (έντονο παίξιμο)
appassionato = με πάθος
brillante = λαμπρά, δοξαστικά
dolce= γλυκά
cantabile = τραγουδιστά
energico = δυναμικά
espressivo = εκφραστικά
grazioso = χαριτωμένα
lacrimoso = λυπητερά
leggiero = ελαφρύ παίξιμο
maestoso = μαγικά
malinconico = μελαγχολικά
Patetico = πολύ εκφραστικά, παθιασμένα
scherzando = με σκέρτσο, χαριτωμένα
tranquillo = ήσυχα, ήρεμα
fuoco= φλογερά

Δημοσίευση σχολίου