Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Οι νότες στην 5η χορδή

ΛΑ ανοιχτή (χωρίς τάστο)
ΣΙ πατώντας το 2ο τάστο
ΝΤΟ πατώντας το 3ο τάστο
Δημοσίευση σχολίου