Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Οι νότες στην τρίτη χορδή

Εδώ για αρχή τα πράγματα είναι πιο έυκολα,εχουμε να θυμόμαστε:
Σολ ελεύθερη χορδή
Λα πατάμε στο 2ο τάστο της τρίτης χορδής
Δημοσίευση σχολίου